Monthly Archives: Abril 2011

Nova metodoloxía didáctica da Q


Unha profesora dun IES, Mª Angeles Sánchez Guadix, aposta por unha nova metodoloxía didáctica baseada na utilización dos fundamentos químicos dos trucos de cociña, limpeza ou perruquería para a ensinanza da química.

Para saber máis: trucos de cociña para aprender química